Het voorkómen van liefdesrelaties in de zorg

Liefdesrelaties tussen zorgprofessionals en cliënten zijn niet toegestaan. Toch blijkt uit anonieme enquêtes dat het één op de twintig behandelaren overkomt. In de meeste gevallen in zo’n relatie schadelijk, voor de cliënt, voor de zorginstelling en voor de behandelaar. Op basis van onderzoek en op basis van gesprekken die Ingrid had met zorgprofessionals die zo’n relatie aangingen, weet Ingrid wat de risicofactoren zijn en wat instellingen én zorgprofessionals kunnen doen om dergelijke relaties te voorkomen.

Referaat: Zó voorkom je liefdesrelaties in de zorg

Ingrid spreekt tijdens een interactieve bijeenkomst over het voorkómen van liefdesrelaties in de zorg. Ze gebruikt  praktijkvoorbeelden, geeft informatie over beroepscodes en heeft adviezen voor zorgprofessionals en zorginstellingen. Het referaat van ongeveer één uur kan worden aangeboden tijdens een teamdag, een lunchbijeenkomst of na werktijd. Ook voor onderwijsinstellingen op het gebied van de zorg is zo’n bijeenkomst relevant. Neemt u voor maken van een afspraak voor deze lezing contact op met Ingrid via het contactformulier.

Adviseur

Ingrid gaat samenwerkingen aan met zorginstellingen om liefdesrelaties in de zorg te voorkomen. Deze samenwerking bestaat uit het geven van lezingen in de instelling, het delen van kennis in de vorm van artikelen/blogs, het geven van advies op maat aan de instelling, het informeren van vertrouwenspersonen over het signaleren van liefdesrelaties en het begeleiden van zorgprofessionals. Neemt u voor het maken van een afspraak met haar contact op via het contactformulier.

Wie naar buiten kijkt, droomt.

Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung