Professioneel Ontwaken

Joris en Ingrid bieden, vanuit hun achtergrond als trainer, ervaringsdeskundige en psycholoog, verschillende ’tools’ om professioneel te ontwaken. Dat betekent dat ze gereedschap aanreiken dat bewustzijnsontwikkeling ondersteunt: lezingen, trainingen, coaching en boeken.

In company

Professioneel Ontwaken staat voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor bieden wij zorgorganisaties een 5-stappenplan dat bestaat uit:

  1. voorlichting
  2. begeleiding en ontwikkeling van teams
  3. begeleiding en ontwikkeling van zorgprofessionals
  4. organisatieadvies
  5. calamiteitenplan bij grensoverschrijdend gedrag

De context waarin deze stappen plaatsvinden, kan vele malen breder zijn dan alleen het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Ze brengen organisaties, teams en zorgprofessionals naar een hoger niveau van performance en mensgerichtheid.

Trainingen

Voor zorgprofessionals biedt Professioneel Ontwaken, in samenwerking met Creative Consciousness Nederland, een Ontwaak-pakket.  Joris en Ingrid ontwikkelen en geven trainingen die bedoeld zijn om wakker te worden en te blijven. Ze gaan met (zorg)instellingen in gesprek om samen te bepalen wat er nodig is om medewerkers bewust te maken en te houden.

Coaching

Joris en Ingrid begeleiden hulpverleners die in een grensoverschrijdende situatie terecht zijn gekomen. Deze hulpverleners zijn in een volstrekt nieuwe en stressvolle situatie beland en hebben vaak geen idee wat ze moeten doen en wat hen te wachten staat. Niets fijner om dan, in vertrouwen, in gesprek te kunnen gaan met ervaringsdeskundigen; met mensen die weten waarover het gaat omdat ze zelf op die verschrikkelijke plek zijn geweest.

EHB(G)O