Inchecktijd

Ooit zat er tussen mijn gesprek met de ene en met de andere cliënt precies een kwartier. Vijftien minuten. Tenminste als die ene sessie niet uitliep. Dan werd het vanzelfsprekend minder. In die minuten schreef ik een verslagje van het gesprek en las ik, als voorbereiding op het volgende, het dossier.
Lees meer

Kopje koffie

Op social media is een discussie losgebarsten over het serveren van een kopje koffie. Tijdens een therapeutische sessie welteverstaan. In een handboek voor cognitief gedragstherapeuten zou staan dat het not done is. Het zou onnodig veel tijd in beslag nemen, tijd die beter aan behandelen besteed kan worden. Bovendien zou het bij de cliënt wel eens de indruk kunnen wekken dat het gaat om een theekransje. Lees meer

Patiënt of cliënt

Volgens Van Dale is een patiënt een zieke die onder behandeling is. Gaat het echter om een geestelijk zieke, dan noemen we dat tegenwoordig een cliënt. Het idee is dat dit stigmatisering voorkomt. Ik vind dat je reinste onzin. Lees meer

Nieuws

Wat is er met ons, mensen, aan de hand? Kunnen we het lijden dat inherent is aan het leven niet meer verdragen of hebben we problemen waarvoor we behandeld moeten worden in de GGZ? De hoogleraren Denys en Van Os in debat.

https://www.psychosenet.nl/nieuws/onder-professoren-damiaan-denys-jim-van-os/

Nieuws

Gestraft worden na een fout werkt niet; zie bijgevoegd artikel. Van ontslag of doorhaling (zie blog ‘Doorhaling‘) leren zorgprofessionals dus niet. Maar wat moet er dan gebeuren met de zorgprofessional die een misstap heeft gemaakt?

https://www.nu.nl/werk/5774262/het-faalverhaal-gestraft-worden-voor-een-fout-werkt-totaal-niet.html

Doorhaling

Doorhaling in het BIG-register. Dat is de maatregel die het tuchtcollege voor de gezondheidszorg mijn collega heeft opgelegd. Het is tevens de zwaarste verordening van het college. Hij vertelt het me aan een tafeltje bij Van der Valk waar we hebben afgesproken voor een gesprek. Lees meer

Being real

‘Being real’ en ‘genuinesess’ zijn volgens de Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut Carl Rogers (1902 – 1987) essentiële ingrediënten voor een helend therapeutisch klimaat. Dat zijn wij met hem eens. Maar wat is dat, echt zijn? En hoe doe je dat?

https://www.youtube.com/watch?v=HarEcd4bt-s

Water bij de wijn

Binnenkort geven collega Joris en ik een training om zorgprofessionals bewuster te maken. De zorg gaat daarvan profiteren, zo menen wij. De afgelopen weken heb ik met een aantal zorgprofessionals contact gehad over ons programma. Ze vinden het fantastisch, kunnen zich vinden in onze visie én zouden graag deel willen nemen aan de training. Maar het gaat niet. Ze moeten werken.  Lees meer

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-geestelijke-gezondheidszorg-moet-op-de-schop

Het resultaat van een therapie komt niet door de therapie zelf maar door de relatie tussen de therapeut en de patiënt, zegt Professor Jim van Os. “We helpen de patiënt beter als de focus minder op de technische kanten van de behandeling ligt en meer op de rationele,” zo stelt hij in het artikel ‘De geestelijke gezondheidszorg moet op de schop’.

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-geestelijke-gezondheidszorg-moet-op-de-schop

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=675c3f1c-adcf-4273-8753-80f9e2b08533

In het artikel ‘Afkicken is als liefdesverdriet’ (p. 38-39 van De Limburger) vertelt Loïs Bisschop hoe ze alcoholisme op eigen kracht overwon. In de kliniek waar ze werd behandeld had ze te weinig vertrouwen. Een begeleidster die ze daar kreeg toegewezen kwam ze tijdens het uitgaan straalbezopen tegen. Hoe zit dat bij jou, zorgprofessional? Hoe geloofwaardig ben jij? Volg jij de adviezen op die je je cliënten geeft? Do you walk your talk?

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=675c3f1c-adcf-4273-8753-80f9e2b08533