Conscious Academy: van patiënt naar student

Veel mensen die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg zijn niet ziek. Ze zijn vastgelopen in de samenleving. Individualisme en maakbaarheid vieren hoogtij in de huidige samenleving en niet iedereen is daartegen bestand. Niet iedereen vindt de juiste manier om daarmee om te gaan. Dat kan leiden tot uitputting, stemmings- en angstklachten en tot middelengebruik. Dat betekent echter nog niet dat er sprake is van een ziekte. Het stellen van een diagnose en het medicaliseren van psychische problematiek kan dan invaliderend werken.

Joris is oprichter van de Conscious Academy. Op deze academy worden geen diagnoses gesteld en is de patiënt student; student van het leven. Meer informatie over deze academy en het opleidingsprogramma op www.consciousacademy.nl

Wie naar buiten kijkt, droomt.

Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung